Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens!

Gegevens die u ons verstrekt voor het aanvragen van informatie of kopen van kunst,  dus de naam-, adres-, woonplaats- en betalingsgegevens, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden.

Mocht u vragen hebben over de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, dan kunt u contact met ons opnemen, zie de contactpagina.

Periodiek zullen de gegevens worden geschoond en oude gegevens worden verwijderd.

Voor zover uw klanteninformatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.